#Το καταλανικό δημοψήφισμα

H Ισπανία είναι μία από τις μεσογειακές χώρες της νότιας Ευρώπης. Αποτελείται από επιμέρους αυτόνομες περιοχές οι οποίες έχουν διοικητική και πολιτική αυτοτέλεια. Μία από αυτές είναι η Καταλονία. Την 1/10/2017, στην Καταλονία έλαβε χώρα ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της τελευταίας από την Ισπανία και την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Καταλανικού κράτους.  Το δημοψήφισμα ακολούθησαν … More #Το καταλανικό δημοψήφισμα