#Κρυμμένοι θησαυροί – Πεδουλάς

Ο Πεδουλάς είναι το κεφαλοχώρι της Μαραθάσσας, το χωριό το οποίο  διαδραματίζει μεγάλο οικονομικό και διοικητικό ρόλο στα γύρω χωριά. Παλαιότερα, όταν ακόμα λειτουργούσε το σχολείο, τα παιδιά από τα γύρω χωριά φοιτούσαν στο δημοτικό και το γυμνάσιο του Πεδουλά. Είναι ένα χωριό το οποίο ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις εξερευνώντας το. Κρυμμένα δρομάκια στο μονοπάτι … More #Κρυμμένοι θησαυροί – Πεδουλάς